Giới thiệu chúng tôi

 

Đó là ý tưởng để chúng tôi thành lập

Thông qua nguyên tắc bốn không trong thực hành nông nghiệp tự nhiên là Không cày xới đất, Không làm cỏ, Không bón phân, Không phun thuốc, chúng tôi gọi là Nông trại.

Thông qua chia sẻ các giá trị văn hóa như di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực,.. của các vùng miền, chúng tôi gọi là  Văn hóa.

Thông qua việc áp dụng các hương liệu tự nhiên trong chăm sóc sức khỏe và sử dụng trong ẩm thực hàng ngày, chúng tôi gọi là  Hương liệu.

Thông qua việc sử dụng các sản phẩm tinh dầu, rau củ,..tự nhiên hoặc  Nông trại, hoặc  Hương liệu, hoặc Văn hóa, hoặc đơn giản là ủng hộ khích lệ về tinh thần, chúng tôi gọi là Cộng đồng.

Áp dụng nguyên tắc “ LỢI MÌNH, LỢI NGƯỜI, LỢI MÔI TRƯỜNG SỐNG” vào hoạt động kinh doanh của hệ thống và phân chia các hạng mục ở trên để mang đến sự đa dạng với việc thấu hiểu mỗi người điều có sở thích khác nhau, nhằm giúp khách hàng trãi nghiệm sự đa dạng trong cuộc sống. Đó là điều chúng tôi mong muốn KẾT NỐI để CHIA SẺ và thực hiện ĐIỀU CHỈNH